Zaproszenie na I Kongres Terapii Zajęciowej

Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza na

I Kongres Terapii Zajęciowej

Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość.

Kraków, 16.06.2020

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi I Kongresu Terapii Zajęciowej ,,Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość”, który odbędzie się 16.06.2020 roku w Krakowie.

Czerwcowy kongres w Krakowie poświęcony nowoczesnej i innowacyjnej terapii zajęciowej to pierwsze ogólnopolskie spotkanie naukowe tego rodzaju. Kongres ma na celu zaprezentowanie oraz pogłębienie rozumienia terapii zajęciowej zgodnie z europejskimi i światowymi trendami. Ważnym elementem będzie przy tym zwrócenie uwagi na zjawisko akademizacji oraz coraz większej profesjonalizacji terapii zajęciowej w Polsce i zagranicą. Kongres stworzy również platformę wymiany doświadczeń i będzie pełnił funkcję integrującą środowisko terapeutów zajęciowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawione zostaną nowe kierunki rozwoju oraz możliwości zastosowania terapii zajęciowej, zarówno w wymiarze  teorii, jak i praktyki, stanowiące o interdyscyplinarności i wielokierunkowości tej dziedziny.

 

Rejestracja (otwarta do 31.01.2020 roku) możliwa jest przez stronę:

https://terapiazajeciowa2020.awf.krakow.pl/

 

Zaproszenie z programem Kongresu

 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej