Nowy podręcznik „Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Nowy podręcznik „Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Ukazała się kolejna publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zostały w niej przedstawione teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołemWięcej oNowy podręcznik „Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”[…]