Profesor Michael K. Iwama – wykład otwarty

Szanowni Państwo,
Pan profesor Michael K. Iwama (Duke University, Durham, USA) przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zapraszam 6 grudnia – początek wykładu Pana Profesora pt. Model Kawa – jak zrozumieć i zorganizować ludzkie życie? Czyli o spojrzeniu na ludzką biografię w metaforze rzeki o godzinie 16.00 w Sali Rydygiera Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (wejście C) przy ul. Przybyszewskiego 49.

Jest to wykład otwarty współorganizowany z Miastem Poznań.

Z pozdrowieniami,
Mirosława Cylkowska-Nowak