Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej na 7 Zgromadzeniu Ogólnym COTEC (COTEC 7th General Assembly).

Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej na 7 Zgromadzeniu Ogólnym COTEC (COTEC 7th General Assembly).

W dniach 25-27.10.2019 w Brukseli odbyło się 7 Zgromadzenie Ogólne COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries), w którym uczestniczyli członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej – dr Anna Dąbrowska Zimakowska (Członek Zarządu PSTZ) oraz dr hab. Anna Cabak, prof. AWF (Członek PSTZ). Uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym COTEC wynika z członkostwa PSTZ w strukturachWięcej oPolskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej na 7 Zgromadzeniu Ogólnym COTEC (COTEC 7th General Assembly).[…]