3. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”

Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z partnerami z dwóch uczelni – Katedrą Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz School of Form Uniwersytetu SWPS – zaprasza do udziału w 3. Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacje w terapii zajęciowej”. Tegoroczną osią tematyczną konferencji będzie „Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.

 

Partnerami naukowymi i edukacyjnymi konferencji są następujące organizacje: European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) – Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) – Sekcja Arteterapii.

 

Problematyka konferencji:

  • Złożoność dostępności jako zjawiska społecznego
  • Prawne i organizacyjne instrumenty dostępności
  • Projektowanie uniwersalne w zwiększaniu dostępności
  • Drewno w przestrzeni publicznej
  • Meble zwiększające dostępność przestrzeni publicznej
  • Przykłady dobrych praktyk promujących dostępność
  • Akademickie przygotowanie terapeuty zajęciowego do zwiększania dostępności
  • Rola terapeuty zajęciowego w promowaniu i zwiększaniu dostępności
  • Współpraca interdyscyplinarna i interprofesjonalna wobec dostępności

 

Termin: 3-4 marca 2020 r.

Miejsce: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8

 

Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://www.innowacje2020.bok-ump.pl