Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej na 7 Zgromadzeniu Ogólnym COTEC (COTEC 7th General Assembly).

W dniach 25-27.10.2019 w Brukseli odbyło się 7 Zgromadzenie Ogólne COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries), w którym uczestniczyli członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej – dr Anna Dąbrowska Zimakowska (Członek Zarządu PSTZ) oraz dr hab. Anna Cabak, prof. AWF (Członek PSTZ). Uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym COTEC wynika z członkostwa PSTZ w strukturach międzynarodowych związanych z terapią zajęciową, stanowiło także doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą.

Relacja z wyjazdu oraz podjętych decyzji dostępna będzie dla Członków PSTZ.

Na zdjęciu reprezentantki PSTZ wraz z President COTEC Anu Soderstrom