Walne Zgromadzenie COTEC 26-27.09.2020

Walne Zgromadzenie COTEC 26-27.09.2020

W dniach 26-27 września 2020 odbyło się walne zgromadzenie członków COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries; Rada Terapeutów Zajęciowych dla Krajów Europejskich). Polskę reprezentowali członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej: dr hab. Aneta Bac (prezes PSTZ), dr Miłosz Kuśnierz (wiceprezes PSTZ), dr Anna Misiorek (skarbnik PSTZ). Sprawozdanie ze zgromadzenia dostępne jest dla członkówWięcej oWalne Zgromadzenie COTEC 26-27.09.2020[…]