Konferencja „Rozwijanie Terapii Zajęciowej w Polsce. Kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne”

W dniu 04.04.2019 w białopodlaskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rozwijanie Terapii Zajęciowej w Polsce. Kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne”. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej aktywnie współtworzyli konferencję oraz wygłaszali referaty, które dotyczyły m.in. zagadnień z zakresu kształcenia terapeutów zajęciowych, praktycznych aspektów wykonywania zawodu, a także terapii w Sali Doświadczania Świata oraz terapii przez sztukę. Głównym celem konferencji było promowanie i wspieranie rozwoju terapii zajęciowej w naszym kraju.