„Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego”

Książka ujmuje psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Ważnym elementem publikacji jest uwzględnienie europejskich i światowych standardów zarówno teorii jak i praktyki terapii zajęciowej. Istotne miejsce zajmuje także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych.