„Terapia zajęciowa w geriatrii”

Publikacja ta prezentuje możliwości, jakie daje stosowanie terapii zajęciowej w pracy z seniorami zarówno sprawnymi poznawczo, jak i w późnym stadium demencji. Ma wymiar nie tylko teoretyczny, lecz przede wszystkim praktyczny. Przedstawiono w niej m.in. przykładowe narzędzia oceny stanu pacjenta geriatrycznego, wskazano wybrane metody pracy z seniorami, zaprezentowano opisy przypadków oraz opisano konkretne strategie i rozwiązania, które można z powodzeniem wdrażać w pracy z seniorami w różnych stadiach demencji.