Walne Zebranie Członków PSTZ

Dnia 30 czerwca 2023 podczas Walnego Zebrania Członków PSTZ wybrano nowy Zarząd:

 

Prezes: Aneta Bac

Wiceprezes: Rafał Bugaj

Sekretarz: Edyta Janus

Skarbnik: Anna Misiorek

Członkowie Zarządu: Anna Dąbrowska – Zimakowska, Dorota Kurbiel, Agnieszka Smrokowska-Reichmann

 

Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Przewodniczący: Paweł Żychowicz

Członkowie: Marta Frankiewicz, Paulina Kasprzyk

 

dr hab. Edyta Janus prof. AWF

Zakład Terapii Zajęciowej Stosowanej AWF Kraków