Informacja o Ośrodku Wsparcia i Testów

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków – Gorlice oferuje specjalistyczne urządzenia, aplikacje i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz trudnościami w komunikacji. Więcej informacji