Konferencja Naukowa: PODMIOT. SZTUKA – TERAPIA – EDUKACJA. KU ZROZUMIENIU PODMIOTOWOŚCI

Szanowni Państwo!

Dwie uczelnie – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu współorganizują 2. Konferencję Naukową PODMIOT. SZTUKA – TERAPIA – EDUKACJA. KU ZROZUMIENIU PODMIOTOWOŚCI, która odbędzie się 23 i 24 września 2022 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a. Przedsięwzięcie to jest próbą pokazania różnorodnych sposobów myślenia  rozumienia CZŁOWIEKA-PODMIOTU. Tytułowe: SZTUKA, TERAPIA i EDUKACJA stanowić mają swoistą ramę dla rozważań Uczestniczek i Uczestników, którzy z nakreślonym problemem zechcą się zmierzyć. Szczególnym aspektem rozważań konferencyjnych będzie zmienność podmiotowości we współczesności pełnej niepokoju i niepewności.

Organizatorzy stawiają sobie następujące cele:

– rozwijanie teorii arteterapii (poświęcony zostanie temu pierwszy dzień, 23 września, a zwłaszcza sesja plenarna),

– rozwijanie praktyki arteterapii (będzie miało miejsce pierwszego dnia, 23 września podczas równoległych, popołudniowych sesji zwykłych oraz drugiego dnia, 24 września podczas warsztatów prowadzonych przez arteterapeutów, psychoterapeutów, trenerów),

– popularyzowanie arteterapii i sztuki – prace i działania arteterapeutyczne oraz edukacyjne w przestrzeni publicznej.

Pełna informacja na temat Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.arteterapia2022.bok-ump.pl Rejestracja konferencyjna odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 10 września 2022 roku. Zgłaszanie wystąpień i warsztatów (tytuły i abstrakty) – do 1 września 2022 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką Konferencji do wzięcia w niej  udziału.

Komitet Naukowy Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji