Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

27 maja 2022 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. 

Zapraszamy serdecznie!

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn