Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”

  1. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”, 3 i 4 marca 2020 roku

 

Już po raz trzeci w Poznaniu odbyła się konferencja skupiająca naukowców, nauczycieli, studentów i praktyków terapii zajęciowej wokół innowacji w terapii zajęciowej. Organizatorzy konferencji założyli, że dostępność jest właściwością, dzięki której możliwie największa liczba osób może w równym stopniu korzystać z usług, produktów, programów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, wytworów kultury, rozwiązań organizacyjnych i społecznych. Dzięki dostępnej przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą być równoprawnymi członkami społeczności. Głównym celem konferencji była popularyzacja wiedzy o dostępności, wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowców oraz praktyków zainteresowanych tą tematyką w różnych aspektach terapii zajęciowej, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, projektowania, architektury, technologii drewna. Aby tak sformułowany cel osiągnąć, poznański zespół nauczycieli i badaczy z Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego zaprosił do współorganizowania konferencji Zakład Projektowania Mebli z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedrę Projektowania SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Wspólne działanie pozwoliło na osiągnięcie perspektywy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej, która dała ściśle określone implikacje w programie konferencji – zarówno 3 marca, w części „referatowej” (http://www.innowacje2020.bok-ump.pl/pdf/2020_03_01_g21_30_innowacje2020_program.pdf), jak i 4 marca – w części warsztatowej (http://www.innowacje2020.bok-ump.pl/teksty.php?plik=warsztaty.php).

Konferencja objęła:

  • 2 sesje plenarne z udziałem znamienitych gości: prof. Desmonda O’Neilla (Trinity College Dublin, Trinity Centre for Health Sciences, Irlandia), prof. Thomasa Bocka (Faculty of Architecture, Technical University of Munich, Niemcy), Soemitro Poerbodipoero oraz dr Sigitasa Mingaila (European Network of Occupational Therapy in Higher Education), Zuzany Rodovej (Department of Addictology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czechy), dr Beaty Fabisiak (Katedra Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Keit Parts (Strategy Unit, Government Office of Estonia), Macieja Siudy (School of Form, Uniwersytetu SWPS),
  • 4 sesje tematyczne z 31 doniesieniami badaczy, studentów i praktyków problematyki dostępności w terapii zajęciowej, kształceniu, polityce społecznej, projektowaniu, codzienności (Dostępność i współpraca interdyscyplinarna; Projektowanie uniwersalne w zwiększaniu dostępności; Drewno i meble – projektowanie i adaptacje; Kreatywność i społeczna inkluzja),
  • 1 sesję posterową,
  • 19 warsztatów rozwijających i doskonalących różnorodne umiejętności związane z dostępnością, interdyscyplinarnością i interprofesjonalizmem,
  • Spotkanie „Północno-zachodni Klaster Nauka i samorządy na rzecz dostępności– unikalne spotkanie przedstawicieli samorządów regionalnych, podczas którego dyskutowano możliwe kierunki współpracy wokół dostępności,
  • koncert „Siły specjalne”, grupy praktykującej i popularyzującej społeczną inkluzję poprzez muzykoterapię społecznościową,
  • niezliczoną liczbę spotkań, rozmów, debat kuluarowych uczestników konferencji, pozwalająca na pełne osiągnięcie wymiaru interdyscyplinarności, inerprofesjonalizmu, a także dialogu międzypokoleniowego (najstarszy uczestnik konferencji miał 85 lat, najmłodszy – 19).

Uznaliśmy, że temat konferencji jest zobowiązujący – dlatego: towarzyszył nam tłumacz języka migowego; wystąpienia sesji plenarnych tłumaczono symultanicznie; sesje plenarne były transmitowane w czasie realnym; w kuluarach można było narysować propozycje szkiców zmian rozwiązań architektonicznych z budynków użyteczności publicznej Poznania; promowano zrównoważoną dietę podczas posiłków; zachęcano do segregacji śmieci.

Konferencja została sfinansowana z środków projektu BaltSe@nioR 2.0 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, współorganizatorom, partnerom i sponsorom za autentyczne zaangażowanie, zainteresowanie, ujmującą radość. Bez Was nie zdołalibyśmy takiego klimatu wykreować.

Mirosława Cylkowska-Nowak