Informacja o konferencji

2 Konferencja

Naukowo – Szkoleniowa

INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA

NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA

odbędzie się w  dniach 5 i 6 marca 2019 roku w Poznaniu

miejsce obrad: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu