Światowy Kongres Metody Snoezelen

Na najbliższym światowym kongresie metody Snoezelen jednym z głównych prelegentów będzie dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie i członek PSTZ.

 

Niedyrektywna stymulacja sensoryczna, czyli metoda Snoezelen-Multi Sensory Environment jest wykorzystywana w terapii zajęciowej, zwłaszcza wobec tych odbiorców, u których sprawność poznawcza jest z różnych przyczyn i w różnym zakresie ograniczona. (Więcej na ten temat: A. Smrokowska-Reichmann, Środowiska polisensoryczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie metody Snoezelen (MSE) w: E. Janus (red.), Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, PZWL, Warszawa 2018)

 

W Katedrze Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie studenci I i II stopnia studiów poznają teorię i praktykę metody Snoezelen. Katedra Terapii Zajęciowej AWF posiada także pracownię naukowo-badawczą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) 

 

Program kongresu w załączeniu