Polska została członkiem Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC)

W wyniku podjętych przez PSTZ starań w dniu 7 października 2018 roku Polska jako 31 kraj członkowski została oficjalnie przyjęta w poczet organizacji Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC).